Duurzaamheid

Hebben we niet allemaal datzelfde doel? Groeien met een positieve impact op het milieu en de maatschappij? Landmarks helpt zijn klanten doelgericht communiceren over hun duurzaamheidsbeleid. Van strategisch meedenken tot accuraat rapporteren (ESG). Als partner maken we jouw positieve impact wereldkundig. Accuraat en compliant.

Landmarks helpt zijn klanten al meer dan 15 jaar communiceren over hun duurzaamheids- of ESG-thema’s. Wij waren erbij toen het Danone Ecosystem Fund werd opgericht en realiseerden in 2009 Danone's duurzaamheidsverslag (met GRI-standaarden). Het was trouwens ons eerste rapport en … het werd meteen bekroond als het ‘beste duurzaamheidsverslag’ in Frankrijk.

Steeds meer investeerders hebben aandacht voor ESG (Environment/milieu, Social/sociaal beleid en Governance/goed bestuur) bij de analyse van hun materiële risico’s en groeikansen. Zo helpen we GBL die ESG-focus vertalen in hun jaarverslag. Compliant met de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

De projecten van het Danone Ecosystem Fund ondersteunen duurzame inkoop en bevorderen gezond eten en drinken overal in de wereld waar Danone actief is.
"Laat iedereen voor zijn eigen deur vegen, en de hele wereld zal schoon zijn."
Goethe

De sectorfederaties die op onze knowhow een beroep doen, waren echte pioniers toen ze hun doelen richting klimaatneutraliteit definieerden.

Als antwoord op de roadmap van de Europese Commissie om Europa tegen 2050 te transformeren tot een koolstofarme, competitieve economie, lanceerde Cepi zijn ‘Unfold the Future’-plan. Dat stappenplan moet de papierindustrie omvormen tot een koolstofarme bio-economie. Rekening houdend met de trends in consumentengedrag en -consumptie brengt het plan de vereiste technologie en beleidslijnen in kaart nodig om met duurzame, hernieuwbare en recycleerbare grondstoffen maximale meerwaarde te creëren.

Idem dito onderzoekt Cefic welke technologie(ën) kan worden toegepast om optimaal te recycleren binnen de chemische sector. De European Chemical Industry Council pakt uit met vooruitstrevende ideeën en wil bijvoorbeeld blockchain inzetten om chemicaliën te leasen in plaats van te kopen. Een vernuftig track and trace-model volgt de volledige levenscyclus van de stoffen en verzekert een veilige recyclage. We helpen Cefic accuraat rapporteren over de manier waarop de sector duurzaamheid omarmt en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties wil bereiken.

De papierindustrie zet alles in het werk om tegen 2050 klimaatneutral te zijn.
Blockchain belooft een radicale verbetering in transparantie en traceerbaarheid van individuele moleculen gedurende hun levenscyclus. Cefic leidt de Europese chemische industrie richting echte 'Molecule Managers'.

We blijven in de chemische sector waar SusChem inspirerende ideeën put uit de kruisbestuiving tussen industrie, kmo’s en academici. SusChems ‘Strategic Innovation and Research Agenda’ zet de strategische prioriteiten uit tot 2030, en kijkt daarbij voorbij de Europese horizon.

Sommige van onze klanten ontwikkelen tools om hun sector te steunen in de transitie naar duurzaam ondernemen. TfS (Together for Sustainability), de facto de wereldwijde ESG-standaard voor bevoorradingsketens in de chemische industrie, is zo’n voorbeeld. Wij dokterden hun communicatiestrategie uit, analyseerden de interne en externe perceptie en ontwikkelden de fundamenten voor een sterke branding en communicatie. Op die manier beschikt TfS over alle tools om zijn visibiliteit en ledenwerving de komende vijf jaar verder uit te bouwen. Recent nog hielp Landmarks TfS met zijn baanbrekende 'Product Carbon Footprint'-richtlijn (PCF). Die heeft als doel om de PCF van chemische en afgeleide producten te meten - en in fine ook te verminderen.

Op een heel praktische manier ondersteunt iomob het klimaat door duurzame mobiliteit eenvoudig beschikbaar en toegankelijk te maken via een on-demand-mobiliteitsplatform (meer over wat we nog allemaal doen voor de mobiliteitssector vind je hier).

Duurzaam ondernemen en de vooruitgang meten is zonder twijfel een grote uitdaging. Tegelijk biedt het ook tastbare voordelen – zowel voor de reputatie als op financieel vlak. Gebruik Landmarks' doorgedreven communicatie-ervaring inzake duurzaamheid om die voordelen te maximaliseren. Meer weten? Geef ons een seintje.

Andere expertise

Laat ons je helpen

arrow-right-circle